wtorek, 9 listopada 2010

Kurs Oracle SQL. Użytkownicy


Użytkownicy
Wszystkie operacje na obiektach bazy danych Oracle muszą być wykonywane z poziomu użytkownika. Użytkownicy posiadają odpowiednie poziomy dostępu do obiektów według ustalonych uprawnień.(!!!) Z poziomu użytkownika HR nie możemy założyć ani modyfikować kont użytkowników, ponieważ HR nie ma do tego odpowiednich uprawnień. Aby to zrobić musimy zalogować się jako użytkownik mający do takich działań uprawnienia np. SYS lub SYSTEM.

 

Dodawanie użytkownika

Nowo tworzonemu musimy od razu ustawić hasło. Wprowadzamy je po klauzuli IDENTIFIED BY.
Taki dopiero stworzony użytkownik nie ma jeszcze żadnych uprawnień, włącznie z uprawnieniami do zalogowania się do bazy danych. Takie uprawnienia będziemy musieli mu dopiero nadać.CREATE USER NAZWA_UZYTKOWNIKA IDENTIFIED BY HASLO;Zmiana hasła użytkownika

Aby zmienić hasło użytkownika, korzystamy z ALTER USER.ALTER USER NAZWA_UZYTKOWNIKA IDENTIFIED BY NOWE_HASLO;


Usuwanie użytkownika

Jeśli kasujemy użytkownika który nie jest właścicielem żadnych obiektów (nie stworzył ich lub nie zostało to ustawione) musimy zastosować poniższą konstrukcję:


DROP USER NAZWA_UŻYTKOWNIKA CASCADE;


W takim wypadku wszystkie obiekty należące do tego użytkownika zostaną skasowane.

Jeśli nie chcemy usuwać obiektów użytkownika wraz z użytkownikiem, lub użytkownik nie jest właścicielem żadnego obiektu, nie stosujemy klauzuli CASCADE:


DROP USER NAZWA_UŻYTKOWNIKA;Jakim jestem użytkownikiem?

Aby sprawdzić jako jaki użytkownik jesteśmy zalogowani korzystamy z :


SELECT USER FROM DUAL;
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz