poniedziałek, 8 listopada 2010

Kurs Oracle SQL. Tabele

Tworzenie tabeli

 

Tworząc tabelę podajemy pola jakie ta tabela ma posiadać, rodzaj danych przechowywanych przez te pola oraz własności tabeli.
 Podczas tworzenia możemy nakładać wszystkie konstrainty o których była mowa wcześniej. Możemy również ustawić dodawanie wartości domyślnej w przypadku nie wprowadzenia wartości żadnej dla danego pola podczas uzupełniania tabeli. Odbywa się to przy pomocy klauzuli DEFAULT.


Tworzenie tabeli na podstawie zapytania 

 

Tabelę możemy stworzyć również na podstawie zapytania. Stworzona w ten sposób tabela będzie zawierała wszystkie dane które zostaną nam zwrócone jako wynik zapytania. Jeśli chcemy aby została stworzona tylko struktura, możemy po klauzuli WHERE dodać jakiś warunek który nigdy nie może zajść.
 

 

Usuwanie tabeli

 

Aby usunąć tabelę korzystamy z polecenia drop:

Zmiana nazwy tabeli


Aby zmienić nazwę tabeli stosujemy polecenie RENAME:
 

Dodawanie kolumnDo dodawania kolumn do tabeli wykorzystujemy ALTER TABLE. Możemy wykorzystywać wszystkie parametry jakie stosujemy podczas tworzenia tabeli (parametry dla kolumny).Usuwanie kolumn


Do usuwania kolumn wykorzystujemy DROP COLUMN:
 

Zmiana własności kolumnAby zmienić typ kolumny stosujemy polecenie MODIFY. Typ kolumny zmienić możemy, o ile dane zawarte w tej kolumnie mogą zostać przekonwertowane do nowego typu. Np. możemy zmienić długość kolumny, możemy zmienić typ liczbowy w typ tekstowy, ale nie możemy zmienić typu tekstowego w liczbowy jeśli dane zawarte w kolumnie liczbowej nie są wartościami numerycznymi.


Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Podstawy Oracle SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz