sobota, 20 listopada 2010

Kurs Oracle PL/SQL. Typy danych w PL/SQLW PL/SQL możemy przechowywać dane w takich typach jak w SQL, jednak kilka typów danych nieznacznie się różni.

 

Number(P,S)

Ten typ może przechowywać typy rzeczywiste oraz całkowite. P oznacza ilość cyfr w całej liczbie, natomiast S oznacza ilość miejsc po przecinku.


Char(L)

Przechowuje stałą ilość znaków zadeklarowaną jako parametr L. L musi być mniejsze niż 256. Przykładowo jeśli do kolumny typu Char(100) wstawimy pojedynczą literę, przechowywane będzie 100 znaków. Wartość zostanie uzupełniona do 100 spacjami. W PL/SQL maksymalna długość wynosi 32768 znaków zamiast 255 w SQL

Varchar2(L)

Dane tego typu zajmują dokładnie tyle miejsca ile zostanie przypisanych znaków. Parametr L określa maksymalną ilość znaków. L musi być mniejsze od 4000. W PL/SQL maksymalna długość wynosi 32768 znaków zamiast 4000 w SQL.

 

Long

Posiada własności takie jak VARCHAR2, jednak może przechowywać do 2 GB tekstu.

Raw(L)

Typ zachowujący się jak CHAR(L), jednak służy do przechowywania danych binarnych.Long raw

Odpowiednik typu Long, tylko do przechowywania danych binarnych.

 

Date

Przechowuje informacje o wieku, roku, miesiącu, dniu, godzinie, minucie oraz sekundzie.

Timestamp(L)

Typ zbliżony do Date. Przechowuje dodatkowo do L miejsc po przecinku sekundy. L nie może być większe niż 9.

 

BLOB, CLOB, BFILE

Służą do przechowywania bardzo dużych plików. Ze względu na ich wysoką wydajność zaleca się korzystanie z tych typów zamiast typów LONG i LONG RAW.

 

Boolean

typ, który może przyjmować tylko trzy wartości: TRUE, FALSE, NULL. Nie miał swojego odpowiednika w SQL


Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
Programowanie w PL/SQL
Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz