wtorek, 9 listopada 2010

Kurs Oracle SQL. Linki bazodanowe


Linki bazodanowe są odwołaniami do innej bazy danych, mogącej znajdować się nawet na odległym (fizycznie) serwerze. Upraszczają pracę na wielu bazach danych, ponieważ możemy korzystać z innych baz w podobny sposób jak ze schematów innych użytkowników. Poniżej przedstawiam sposób tworzenia linka bazodanowego.


Ogólna konstrukcja


CREATE DATABASE LINK NAZWA_LINKU
CONNECT TO NAZWA_UZYTKOWNIKA IDENTIFIED BY HASLO
USING ALIAS_BAZY


Przykładowe zastosowanie


Jak widać stworzyłem link bazodanowy odnoszący się do bazy danych określonejw pliku tnsnmes.ora jako XE. Plik ten zawiera szczegółowe dane dotyczące połączenia 'xe'. Dzięki wpisowi w tym pliku system wie do jakiej bazy danych się odwoływać. Możemy również podać adres IP serwera innego Oracle, tak jak to widać na poniższej ilustracji:


 

 
Zdalny serwer Oracle na podstawie danych autoryzacyjnych przekieruje nas do właściwego schematu. Od momentu stworzenia linka bazodanowego mogę korzystać z obiektów w zdalnej bazie danych tak jak z lokalnych, muszę jedynie podawać „@nazwa_linku” po nazwie obiektu znajdującego się w tej bazie.

1 komentarz:

  1. No chyba że dodatkowe zdefiniujemy dla tego obiektu synonim. Wtedy w ogóle nie widać że sięgamy do zdalnej bazy :-)

    OdpowiedzUsuń