środa, 30 listopada 2011

Zużycie Flash Recovery Area. Czyli ile jeszcze zostało miejsca na backupy?

Mieliście już przyjemność spotkać komunikat "archiver error" w alert logach w akompaniamencie padu instancji?  Skończyło się miejsce na archivelogi. Sprawdźcie czasem dla spokoju ducha ile zostało miejsca w FRA procentowo:


No dobrze, ale z jakiej wielkości?To jest wartość w bajtach. Pamiętamy tylko że wartość tego parametru możemy sobie ustawić i na 1000 tera, rman nie sprawdza czy mamy w ogóle dostępną taką przestrzeń dyskową. Tak więc założenie jest takie , że przy ustawianiu maksymalnej wielkości dla FRA nie poniosła Was fantazja... :)

Duplikacja pliku kontrolnego w Oracle, lub utrata istniejącego.

Jak już pewnie wiecie, plik kontrolny jest niezwykle ważny. Jego utrata w przypadku gdy nie mamy kopii zapasowej może być "bolesna". Dobrze by więc było mieć je zduplifikowane - tzn. tak by były dwie kopie jednocześnie, równolegle uaktualniane. W razie utraty jednego, mamy jego kopię.
 1. Sprawdzamy gdzie w ogóle leży nasz plik kontrolny.
 2. Z poziomu systemu operacyjnego wykonujemy jego normalną fizyczną kopię.
 3. Zmieniamy parametr control_files podając poza lokalizacją pierwotną, lokalizację dodatkowego controlfile. Oczywiście ten parametr nie może być zmieniony dla włączonej instancji i trzeba zmieniać ten parametr z opcją scope=spfile, a następnie zrestartować instancję. Dlaczego? Ano dlatego że pliki kontrolne są podpinane do instancji w trybie mount, a nie możemy majdrować przy podpiętych do instancji plikach.
 4. Restart. W tej chwili oba pliki będą uzupełnianie równolegle, a w razie utraty jednego z controlfili, możemy nawet zmienić parametr control_files w spfile (eksportując go go pfile , zmieniając pfile, a następnie odtwarzając spfile z pfile)  w taki sposób by szukał tylko jednego pliku. Możemy również ( po wcześniejszym położeniu bazy) zrobić zwykłą kopię istniejącego pliku.


środa, 2 listopada 2011

Korzystanie z plików tekstowych przy użyciu pakietu UTL_FILE

Korzystanie z plików tekstowych przy użyciu pakietu UTL_FILE
Z poziomu PL SQL możemy korzystać z zewnętrznych plików przy pomocy pakietu UTL_FILE. Aby móc z niego korzystać należy uprzednio użytkownikowi nadać uprawnienia :(z sysa) GRANT EXECUTE ON UTL_FILE TO HR;Musimy też zadbać o to, by katalog do którego będziemy sięgać był widoczny z poziomu Oracle:(z sysa)  CREATE DIRECTORY DANE AS 'C:\DANE'oraz oczywiście by użytkownik miał do niego odpowiednie uprawnienia:(z sysa)  GRANT READ,WRITE ON DIRECTORY DANE TO HR;


Pisanie do pliku


Poniższy kod dodaje do pliku mojedane.csv znajdującego się w katalogu c:\dane dwie linie:


declare
plik utl_file.file_type;
begin
plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','a');
utl_file.put_line(plik,'Romek;507000000;');
utl_file.put_line(plik,'Zenek;503000000;');
utl_file.fclose(plik);
end;plik utl_file.file_type - jest to uchwyt do naszego fizycznego pliku na dysku. Musi być typu „file_type” znajdującego się w pakiecie utl_file.

plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','a'); - dowiązanie do uchwytu (dotychczas niezainicjowanego) pliku mojedane.csv znajdującego się w katalogu który wewnątrz bazy reprezentowany jest pod nazwą DANE. Z tą nazwą katalogu jest takie drobne utrudnienie – zawsze pisz dużymi literami w tym miejscu, nawet jeśli katalog podczas jego mapowania (create directory dane as 'c:\dane') nazwaliście małymi literami. Inaczej powie że nie ma takiego katalogu. Trzeci parametr określa rodzaj dostępu do pliku. „a” oznacza stworzenie pliku jeśli go nie ma, a jeśli jest to dopisanie czegoś do niego. Może być też „w” które oznacza że jeśli plik jest to zostanie zastąpiony nowym, lub „r” jeśli plik będziemy czytać.


utl_file.put_line(plik,'Romek;507000000;'); - dopisanie linijki do pliku który znajduje się pod uchwytem o nazwie „plik”.utl_file.fclose(plik); - zamykamy dowiązanie do pliku, by przy ponownej próbie dostępu Oracle nie zgłosił nam że zasób jest zajęty.Odczyt plikudeclare
plik utl_file.file_type;
linia varchar2(500);
begin
plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','r');
loop
utl_file.get_line(plik,linia);
dbms_output.put_line(linia);
end loop;
exception
when others then
utl_file.fclose(plik);
end;plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','r'); - otwarcie pliku do odczytu.
utl_file.get_line(plik,linia); - wywołanie procedury z jednym parametrem wejściowym a drugim wyjściowym. Do zmiennej linia ładowana jest kolejna linia z pliku dowiązanego pod zmienną plik.Część z obsługą wyjątków jest tutaj dlatego, że Oracle nie dostarcza metody sprawdzania czy w pliku znajduje się kolejna linia do przeczytania. W pewnym więc momencie będziemy próbowali odczytać linię której nie ma, więc zgłoszony zostanie wyjątek.

Wlaczanie cyklicznosci wykonywania zadan z uzyciem DBMS_SCHEDULER


Przede wszystkim garść podstawowych pojęć:

job – określa co ma być zrobione. Moze to być program pl sql albo skrypt na dysku. Przy definiowaniu joba możesz tez zdefiniować jego częstotliwość uruchamiania.

Schedule - to taki terminarz wykonywania jobów. Możesz zrobić schedula który odpala się codziennie o 15 i podpiąć pod niego kilka jobów. Dzięki temu on te joby odpala, a kiedy zmienisz częstotliwość schedula to i wszystkie joby będą się odpalały wg nowych ustawień i nie musisz dla każdego joba zmieniać tego oddzielnie.

Program – w nim możesz zdefiniować dzialania. Następnie możesz go podpiąć pod wiele jobów dzięki czemu one będą wywoływały program. I jak coś w nim zmienisz to zmiana ta będzie uwzględniona niezależnie od tego jaki job ją wykonuje.


Przykład tworzenia schedula:

BEGIN
 DBMS_SCHEDULER.create_schedule (
  schedule_name  => 'test_hourly_schedule',
  start_date   => SYSTIMESTAMP,
  repeat_interval => 'freq=hourly; byminute=0',
  end_date    => NULL,
  comments    => 'Repeats hourly, on the hour, for ever.');
END;

Kasowanie schedula:

BEGIN
 DBMS_SCHEDULER.drop_schedule (schedule_name => 'TEST_HOURLY_SCHEDULE');
END;


Przyklad tworzenia programu wykonującego jakiś kawałek kodu pl sql:

BEGIN
 -- PL/SQL Block.
 DBMS_SCHEDULER.create_program (
  program_name  => 'test_plsql_block_prog',
  program_type  => 'PLSQL_BLOCK',
  program_action => 'BEGIN DBMS_STATS.gather_schema_stats(''SCOTT''); END;',
  enabled    => TRUE,
  comments    => 'Program to gather SCOTT''s statistics using a PL/SQL block.');
end;


Przyklad tworzenia programu wywołującego jakiś skrypt na dysku:
begin
 DBMS_SCHEDULER.create_program (
  program_name    => 'test_executable_prog',
  program_type    => 'EXECUTABLE',
  program_action   => '/u01/app/oracle/dba/gather_scott_stats.sh',
  number_of_arguments => 0,
  enabled       => TRUE,
  comments      => 'Program to gather SCOTT''s statistics us a shell script.');
end;


Przykład kasowania programu:
begin
DBMS_SCHEDULER.drop_program (program_name => 'test_plsql_block_prog');
end;


Możesz sobie stworzyć zwykłego najprostszego joba bez oddzielnego schedula i bez korzystania z programu, tylko takiego gdzie w samym jobie masz okreslone co ma być wykonane i kiedy (czestotliwość wykonywania tez). To się robi tak:


begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
  job_name    => 'test_full_job_definition',
  job_type    => 'PLSQL_BLOCK',
  job_action   => 'BEGIN DBMS_STATS.gather_schema_stats(''SCOTT''); END;',
  start_date   => SYSTIMESTAMP,
  repeat_interval => 'freq=hourly; byminute=0',
  end_date    => NULL,
  enabled     => TRUE,
  comments    => 'Job defined entirely by the CREATE JOB procedure.');
end;Możesz też po wcześniejszym stworzeniu programu i schedula zrobić sobie joba związanego ze schedulem (więc nie musisz podawać częstotliwości, bo ta jest określona w schedulu do którego job jest podpięty). Dodatkowo nie piszesz kodu który ma zostać wykonany a jedynie nazwę programu który jest przez joba wywoływany (w nim jest przecież kod):
begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
  job_name   => 'test_prog_sched_job_definition',
  program_name => 'test_plsql_block_prog',
  schedule_name => 'test_hourly_schedule',
  enabled    => TRUE,
  comments   => 'Job defined by an existing program and schedule.');
end;
Możliwości te możesz mieszać. Tutaj np. nie piszę kodu bezpośrednio w jobie tylko kod jest w programie a to program wywołuje z joba, ale np. już częstotliwość podaje w samym jobie:


begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
  job_name    => 'test_prog_job_definition',
  program_name  => 'test_plsql_block_prog',
  start_date   => SYSTIMESTAMP,
  repeat_interval => 'freq=hourly; byminute=0',
  end_date    => NULL,
  enabled     => TRUE,
  comments    => 'Job defined by existing program and inline schedule.');
end;


tudzież w drugą stronę. Podpinam pod schedula (czyli czestotliwość jest w schedulu i nie muszę jej podawać ręcznie, ale już sam kod który ma zostać wykonany piszę bezpośrednio w jobie:


begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
   job_name   => 'test_sched_job_definition',
   schedule_name => 'test_hourly_schedule',
   job_type   => 'PLSQL_BLOCK',
   job_action  => 'BEGIN DBMS_STATS.gather_schema_stats(''SCOTT''); END;',
   enabled    => TRUE,
   comments   => 'Job defined by existing schedule and inline program.');
END;


O a tutaj masz joba który jest podpięty do schedula ale wywołuje skrypt na dysku zamiast kodu pl sql:


begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
   job_name   => 'test_sched_job_definition',
   schedule_name => 'test_hourly_schedule',
   job_type   => 'EXECUTABLE',
   job_action  => 'c:\dupadupa\twojastara.bat',
   enabled    => TRUE,
   comments   => 'Job defined by existing schedule and inline program.');
END;
Konfiguracja i mieszanie jak widzisz dowolne.


Joba można oczywiście skasować:
begin
 DBMS_SCHEDULER.drop_job (job_name => 'test_full_job_definition');
end;