sobota, 20 listopada 2010

Kurs Oracle PL/SQL. Wyjątki predefiniowane


Predefiniowane wyjątkiLista najczęściej pojawiających się predefiniowanych wyjątków w PL/SQL


INVALID_NUMBER powstaje podczas próby wykorzystania wartości tekstowej jako wartości numerycznej w SQL. W PL/SQL zamiast niego wywoływany jest wyjątek VALUE_ERRORTOO_MANY_ROWS pojawia się, gdy polecenie SELECT INTO wybrało więcej niż jeden rekord a jak już wiemy z poprzednich rozdziałów select w PL/SQL przypisujący wartości do zmiennej musi zawsze zwrócić jeden wiersz.NO_DATA_FOUND powstaje, gdy polecenie SELECT INTO nie zwraca żadnego wiersza.LOGIN_DENIED nieudana próba zalogowania do bazy Oracle przy użyciu nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła, oraz w przypadkach gdy użytkownik nie posiada uprawnień do łączenia się z bazą danych.DUP_VAL_ON_INDEX powstaje w czasie próby dodania wiersza do tabeli z naruszeniem klucza głównego lub indeksu UNIQUE kiedy podajemy wartość już istniejącą w kolumnie.CURSOR_ALREADY_OPEN powstaje w czasie próby otwarcia kursora już otwartego.

INVALID CURSOR powstaje w czasie próby wykonania nielegalnej operacji na kursorze, na przykład, zamknięcia kursora nie otwartego.

NO_LOGGED_ON powstaje podczas próby wykonania działań na bazie danych bez uprzedniego zalogowania się.STORAGE_ERROR powstaje, gdy zabraknie pamięci operacyjnej dla programu, lub gdy nastąpiła awaria pamięci.


VALUE_ERROR powstaje z powodu błędów arytmetycznych i konwercyjnych w sytuacjach, których nie obejmuje wyjątek INVALID_NUMBER.


ZERO_DIVIDE powstaje przy próbie dzielenia liczby przez zero.Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Programowanie w PL/SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz