sobota, 6 listopada 2010

Kurs Oracle SQL . Operatory

Operatory


Budując zapytania do bazy danych Oracle możemy korzystać z operatorów które pozwalają porównywać, wykonywać operacje, łączenia i porównania wartości.

Operatory arytmetyczne


Pozwalają wykonywać operacje matematyczne na wartościach. Należą do nich:

+ , -, *, /

Operator konkatenacji


||

Operator ten służy do łączenia dwu wartości tekstowych.

Operatory porównań


>, >=, =, <, <=, <>, !=

Operator zakresu


x [NOT] BETWEEN y AND z

Operator ten sprawdza, czy wartość x mieści [nie mieści] się w przedziale domkniętym <y,z>

Operator przynależności do listy


x [NOT] IN (x1, x2, ..., xn)

Operator ten sprawdza, czy wartość x znajduje [nie znajduje ] się na liście wartości x1, x2, ..., xn.

Operator wzorca


x [NOT] LIKE y

Operator ten sprawdza, czy wartość napisu x przystaje [nie przystaje] do maski y. Podczas definiowania maski możemy korzystać ze znaków specjalnych: „%” zastępuje dowolną ilość dowolnych znaków, natomiast „_” zastępuje dokładnie jeden dowolny znak.

Operator testowania wartości


x IS [NOT] NULL

Operator ten sprawdza, czy x zawiera [nie zawiera] wartości NULL.

Operatory logiczne


NOT, AND, OR

Operatory te służą do nadawania więcej niż jednego warunku w zapytaniu.
Każde wyrażenie arytmetyczne zawierające choć jeden składnik lub czynnik z wartością pustą produkuje pusty wynik.
Poniżej przedstawiam zestawienie możliwych wartości i wyniki przez nie produkowane.
TRUE AND NULL => NULL
FALSE AND NULL => FALSE
TRUE OR NULL => TRUE
FALSE OR NULL => NULLPriorytety operatorów


Składowe złożonych wyrażeń łączone są ze sobą w kolejności zależnej od priorytetów operatorów. W przypadku operatorów o tym samym priorytecie łączenie następuje od lewej strony do prawej.
Domyślną kolejność łączenia można zmienić przy pomocy nawiasów.
Poniżej znajdują się operatory uszeregowane w wiersze według priorytetu łączenia, od największego do najmniejszego.

*, /, NOT
+, -, ||
 1. <, <=, =, >=, >, <>, !=, IS, IN, BETWEEN, LIKE
AND
ORTen temat omawiam na poniższych szkoleniach:
Podstawy Oracle SQL
Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

2 komentarze:

 1. Jaka jest różnica między operatorami <> oraz !=

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pomiędzy operatorami <> oraz != nie ma żadnej różnicy. Można stosować jak kto woli.

   Usuń