poniedziałek, 8 listopada 2010

Kurs Oracle SQL. Dodawanie danych [INSERT]

Podstawowy insert


Najprostsza forma polecenia insert ma konstrukcję:

INSERT INTO NAZWA_TABELI VALUES (WARTOŚĆ1, WARTOŚĆ2);

Słowo INTO jest opcjonalne i nie musimy go pisać. Przy powyższym musimy podać wartości dla wszystkich kolumn uzupełnianej tabeli.

Jeśli chcemy dodać wartość tylko do niektórych kolumn musimy zastosować poniższą konstrukcję:

INSERT INTO NAZWA_TABELI (NAZWA_KOLUMNY1, NAZWA_KOLUMNY2) VALUES (WARTOŚĆ1, WARTOŚĆ2);

Musimy jednak pamiętać, że jeśli w tabeli istnieje klucz główny, musimy uzupełnić kolumnę której ten klucz dotyczy.


Insert danych pochodzących z zapytania


Do tabeli możemy dodać również wiele wierszy jednocześnie, pochodzących z innego zapytania.
Warunkiem powodzenia jest zgodność ilości oraz typów kolumn w tabeli źródłowej i docelowej.

INSERT INTO JOBS SELECT TEST.NEXTVAL, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY FROM JOBS;

Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Podstawy Oracle SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

2 komentarze:

  1. Można prosić o opisanie tego przykładu?

    INSERT INTO JOBS SELECT TEST.NEXTVAL, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY FROM JOBS;

    OdpowiedzUsuń