sobota, 20 listopada 2010

Kurs Oracle PL/SQL. Definiowanie własnych wyjątków


Niekiedy zachodzi potrzeba obsłużenia sytuacji wyjątkowych nie ujętych w zbiorze wyjątków predefiniowanych. Przykładowo użytkownik wprowadza w formularzu wzrost nie mieszczący się w naturalnych granicach np. 4 metry. Możemy taką sytuację obsłużyć definiując własny wyjątek.
W sekcji DECLARE musimy zdefiniować wyjątek - w tym przypadku „moj_wyjatek”. W sekcji EXCEPTION zadeklarowałem działania które mają zostać wykonane w przypadku pojawienia się mojego wyjątku. Dodałem warunek, że jeśli podany wzrost wyniesie więcej niż 240cm ma zostać wywołany mój nowo stworzony wyjątek. Uzyskuję to poprzez zastosowanie klauzuli RAISE NAZWA_WYJATKU. W ten sposób mogę wywoływać również wyjątki predefiniowane.
Niekiedy w sytuacjach podbramkowych definiowanie własnych wyjątków jest stosowane w taki sposób jak instrukcja GOTO w starszych językach programowania – jak Pascal lub Basic. Nie warto jednak działać w ten sposób, ponieważ kod staje się w takim wypadku bardzo nieczytelny.

Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Programowanie w PL/SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz