poniedziałek, 8 lipca 2013

Ciekawe statystyki bazy dla administratora

Słownik v$sysstat zawiera dane m.in o ilości zalogowanych użyszkodników, czasie pracy bazy, ilości zablokowanych zasobów, ilości fizycznych zapisów i odczytów w danej bazie etc.


Słownik v$sys_time_model zawiera statystyki czasowe dla bazy:


Słownik  v$sess_time_model po  połączeniu ze słownikiem v$session (listą aktualnych sesji) da nam statystyki czasowe dotyczące wybranej sesji:

select * from v$sess_time_model
join v$session using(sid)
where username='HR';
Ciekawe widoki przydatne przy optymalizacji zapytań

Widoki V$SQL_PLAN, V$SQL, V$SQL_PLAN_STATISTICS, V$SQLSTATS


Wszystkie poniższe widoki dostępne są z poziomu użytkownika SYS.


Widok V$SQL
Zawiera listę zapytań dla których plany wykonania zapytania nadal znajdują się w buforze bibliotecznym (library_cache).


Widok V$SQL_PLAN
Zawiera plany wykonania zapytań nadal obecnych w library_cache. Przykład praktycznego wykorzystania, bardzo szczegółowe dane na temat zasobów zużywanych przez ostatnio zadawane zapytania:


select sql_text, sql_id, module,
operation,options,object_type, object_owner,object_name,
cost,cardinality,bytes,cpu_cost,cpu_time,elapsed_time, io_cost,
v$sql.physical_read_requests,v$sql.physical_read_bytes,physical_write_bytes
from v$sql_plan JOIN V$sql using(sql_id);
Widok V$SQL_PLAN_STATISTICS
Zawiera statystyki dla zapytań których plany zapytania znajdują się w buforze bibliotecznym. Przykład praktycznego zastostowania, statystyki dotyczące ostatnio wykonywanych zapytań, m.in. ilość wierszy zwracanych przez zapytanie:


select sql_text,last_load_time, sps.*
from v$sql s join v$sql_plan_statistics sps
on s.sql_id=sps.sql_id;