sobota, 6 listopada 2010

Kurs Oracle SQL . SQL Developer

SQL Developer

Graficzną alternatywą dla SQL Plusa jest SQL Developer. Możemy z niego
korzystać pod warunkiem, że możemy się połączyć z serwerem Oracle
poprzez sieć (mamy port nasłuchu otwarty) lub jeżeli łączymy się
bezpośrednio z maszyny na której zainstalowany jest serwer. Jest to program
bezpłatny rozpowszechniany przez firmę Oracle. Musimy go jednak
zainstalować oddzielnie, nie jest dostarczany wraz z bazą danych.

Tworzenie, testowanie i zapisywanie nowego połączenia
Aby utworzyć nowe połączenie klikamy zielony krzyżyk znajdujący się w
lewym górnym rogu na zakładce „Connections”. W poniższym oknie
wprowadzamy:

Connection Name - własna nazwa połączenia

Username - nazwa użytkownika z którego uprawnieniami chcemy połączyć
się do bazy danych.

Password – hasło w.w. Użytkownika.
Save Password – zaznaczamy jeśli chcemy aby hasło zostało zapamiętane
w programie. Jeśli tego nie zaznaczymy, przy każdym łączeniu się
z bazą będzie trzeba to hasło wpisać.

Hostname – host na którym znajduje się serwer Oracle. Jeśli łączymy się do
bazy znajdującej się na tym samym komputerze, wpisujemy „localhost”

Port – port sieciowy pod którym nasłuchuje serwer bazy danych. Domyślny
jest 1521

SID – sid bazy, dla naszych potrzeb będzie to zawsze XE. Jeśli pracujesz na
 innej wersji Oracle niż Express Edition zapytaj swojego administratora o sid
bazy.

Jeśli autoryzujemy się jako użytkownik SYS, musimy dodatkowo zmienić
„Role” z „Default” na „SYSDBA”.

Prawidłowość wprowadzonych danych możemy sprawdzić naciskając
przycisk „Test”. W lewym dolnym rogu okna zostanie wypisany status
połączenia: „Success” jeśli dane umożliwiają autoryzację, lub „Failure” z
przyczyną jeśli nie można zrealizować połączenia.

Połączenie możemy zapisać klikając „SAVE” oraz połączyć się klikając
„CONNECT”.


Drzewo obiektów

Po uruchomieniu nowego połączenia możemy z zakładce „Connections”
klikamy w krzyżyk znajdujący się przy nazwie połączenia. Pojawi nam się
okno edycji oraz lista obiektów bazy danych pogrupowana w kategorie.
Rozwijając kolejne gałęzie możemy przeglądać listy obiektów, struktury , a
nawet zawartość tabeli (po dwukrotnym kliknięciu jego symbolu).

Klikając prawym przyciskiem na nazwę połączenia, a następnie z menu
wybierając „Open SQL Worksheet” uruchomimy kolejny edytor kodu.
Klikając View - > DBMS Output uruchomi nam się konsola na której
wyświetlane będą przez nas komunikaty wywoływane w podprogramach
PL/SQL
Aby konsola wyświetlała komunikaty z aktywnego połączenia musimy kliknąć
zielony krzyżyk w jej lewym górnym rogu a następnie wybrać połączenie
które nas interesuje:

Uruchamianie podprogramów w edytorze

Po napisaniu programu w edytorze możemy go uruchomić naciskając
przycisk „run” wyglądający jak „Play” w magnetofonach. Jeśli w edytorze
mamy kilka podprogramów, zostaną wykonane wszystkie. Jeśli chcemy
uruchomić tylko jeden, zaznaczamy go i klikamy „run” lub kombinację
klawiszy CTRL + ENTERTen temat omawiam na poniższych szkoleniach:
Podstawy Oracle SQL
Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

3 komentarze:

 1. Dziękuję za świetny art ale mam problem z uprawnieniami dostępu do bazy

  http://iv.pl/images/56164388788942985897.png

  Da rade mi Pan pomóc, gdyż przez to nie ma mozliwości rozwinięcia zawartości bazy.. :(

  OdpowiedzUsuń
 2. kary.pno@gmail.com - zapomnialem dodac :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Jak próbuje się połączyć przez sql developer to stale wyskakuje mi taki błąd :
  "Status : Failure -Test failed: Listener refused the connection with the following error:
  ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor"


  OdpowiedzUsuń