sobota, 20 listopada 2010

Kurs Oracle PL/SQL. Instrukcje SQL w PL/SQL


Stosowanie zapytań z grupy DML w programach PL/SQL niewiele różni się od standardowych zapytań SQL. Obowiązuje tutaj jednak szereg zasad, wykonanie niektórych czynności dostępnych w SQL jest tutaj niemożliwe. O wszystkich ograniczeniach oraz korzyściach wynikających z zasad przyjętych dla języka PL/SQL będę pisał stopniowo przy okazji omawiania kolejnych rodzajów zapytań.
Polecenie INSERT w PL/SQL nie różni się od jego standardowej formy,jednak mamy tutaj możliwość podstawiania zmiennych wartości do zapytania. Na poniższej ilustracji prezentuję instrukcję INSERT z wykorzystaniem zmiennych. Musimy pamiętać, by podstawiane zmienne były takiego typu jak kolumna do której wstawiamy dane, lub przynajmniej typu konwertowalnego na typ kolumny. W PL/SQL istnieje opcjonalna klauzula RETURNING INTO pozwalająca na zapisanie do zmiennej wartości pochodzących z rekordu wstawianego przez polecenie INSERT. Taka możliwość staje się bardzo użyteczna, gdy zechcemy uzyskać ID właśnie wstawionego rekordu.
W powyższym przykładzie wstawiłem nowy wiersz do tabeli jobs, a przy pomocy klauzuli RETURNING INTO uzyskałem ID wstawionego wiersza. Wartość ID została przypisana do zmiennej ID której typ został zdeklarowany na podstawie typu kolumny job_id z tabeli jobs. Taka możliwość nabiera ogromnego znaczenia, jeśli wartość wstawiana do kolumny klucza głównego pochodzi z sekwencji, a mamy zamiar operować na właśnie wstawionych danych.
Widoczna na przykładzie instrukcja dbms_output.put_line to w rzeczywistości procedura put_line zawierająca się w pakiecie dbms_output a służąca do wypisywania danych na ekran.


Na poniższej ilustracji widać efekt działania tej procedury. Aby włączyć widok na którym widoczne będą komunikaty takie jak poniższy, należy przejść do menu „View” i kliknąć DBMS_Output, a następnie w widocznym niżej oknie kliknąć krzyżyk i wybrać właściwe połączenie.


 

Zapytania typu SELECT


(!) Przed przejściem do dalszego opisu warto zapamiętać bardzo istotne zasady dotyczące stosowania zapytania SELECT w PL/SQL.

 • Zapytanie musi zwracać zawsze dokładnie jeden wiersz z bazy.
 • W zapytaniu stosujemy dodatkową klauzulę INTO z listą zmiennych do których przypisujemy wartości z pól wyników
 • Lista zmiennych w klauzuli INTO musi być równa liczbie kolumn zwracanych w wyniku zapytania. Takie same muszą być również typy kolumn i zmiennych według kolejności.


Do tej pory korzystając z SQL otrzymywaliśmy informacje w postaci wyniku na konsoli. W PL/SQL tego typu konsoli nie ma. Jest konsola na którą możemy wypisać informacje, ale musimy w tym celu skorzystać z pakietu dbms_output. Wynik możemy natomiast przypisać do zmiennych, przetworzyć i wykonać inne czynności czego nie mogliśmy zrobić z zwykłym SQL.
Aby dane zwrócone w wyniku zapytania przypisać do zmiennych, musimy wykorzystać klauzulę INTO. Pamiętając o zasadach wypisanych powyżej tego akapitu , po wymienieniu kolumn z tabeli wymieniamy zmienne do których wynik ma zostać zapisany.W podobny sposób możemy przypisać wynik do zmiennej utworzonej przy pomocy omawianego wcześniej atrybutu %ROWTYPE.

 


Możemy również pobrać wartość wiersza, przetworzyć ją a następnie wrzucić z powrotem do tabeli w jednym bloku PL/SQL. Widać to na poniższym przykładzie. Musiałem zmienić employee_ID- ponieważ to pole jest kluczem głównym dla tabeli employees, oraz pole email, ponieważ na kolumnę email w tabeli employees nałożony jest constraint UNIQUE.


Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Programowanie w PL/SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

3 komentarze:

 1. Mam problem z wyświetleniem wszystkich wierszy z tabeli JOBS ze schematu użytkownika HR.
  Będę wdzięczny za pomoc.

  CREATE OR REPLACE PROCEDURE P IS
  R NUMBER; -- przechowuje ilość wierszy
  I NUMBER; -- przechowuje z rownum
  W NUMBER := 1; -- licznik w pętli
  JI JOBS.JOB_ID%TYPE;
  JT JOBS.JOB_TITLE%TYPE;
  MINS JOBS.MIN_SALARY%TYPE;
  MAXS JOBS.MAX_SALARY%TYPE;

  BEGIN
  SELECT COUNT(*) INTO R FROM JOBS;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(R||' WIERSZY w tabeli JOBS');
  WHILE W != R LOOP
  SELECT JOB_ID,JOB_TITLE,MIN_SALARY,MAX_SALARY,ROWNUM INTO JI,JT,MINS,MAXS,I FROM JOBS WHERE ROWNUM=W;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(JI|| ' ' || JT || ' ' || MINS || ' ' ||MAXS );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(W);
  W:=W+1;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(W);
  END LOOP;
  END;

  Kompilacja przebiega bez problemu.
  Następnie wywołuję procedurę:

  BEGIN
  P;
  END;

  Wynik z dbms output:
  19 WIERSZY DO WYSWIETLENIA
  AD_PRES President 20000 40000
  1
  2

  Script output:
  BEGIN
  P;
  END;
  Error report:
  ORA-01403: no data found
  ORA-06512: at "HR.P", line 13
  ORA-06512: at line 2
  01403. 00000 - "no data found"
  *Cause:
  *Action:

  Rozumiem co oznacza wygenerowany błąd, jednak nie wiem czemu tak się dzieje. Ktoś może pomóc?


  OdpowiedzUsuń
 2. Problem jest z ROWNUM
  Zmień jeden wiersz na choćby taki jak niżej.

  SELECT * INTO JI,JT,MINS,MAXS,I FROM (SELECT JOB_ID,JOB_TITLE,MIN_SALARY,MAX_SALARY,ROWNUM ow from jobs) b WHERE b.OW=W;

  Pozdrawiam
  Michał Biegański

  OdpowiedzUsuń
 3. Deklaracja zmiennej v_id w ostatnim przykładzie jest zbędna bo tego pola w ogóle nie wykorzystujemy.

  declare
  v_pracownik employees%rowtype;
  begin
  select * into v_pracownik from employees where employee_id=199;
  v_pracownik.employee_id:=v_pracownik.employee_id+14300;
  v_pracownik.email:='jakisinny@adres.pl';
  insert into employees values v_pracownik;
  end;

  OdpowiedzUsuń