poniedziałek, 8 listopada 2010

Kurs Oracle SQL. Kasowanie danych [DELETE]

Aby skasować wszystkie dane z tabeli stosujemy konstrukcję :

DELETE FROM NAZWA_TABELI;

Możemy też skasować tylko część danych z tabeli stosując WHERE tak jak przy zapytaniach SELECT

DELETE FROM NAZWA_TABELI WHERE ID=1000;

Nie użycie WHERE skutkuje usunięciem wszystkich rekordów w tabeli.

 

 

Kasowanie danych – TRUNCATE


Tabelę można również wyczyścić całkowicie przy pomocy polecenia TRUNCATE:

TRUNCATE TABLE JOBS;


Nie możemy tutaj w przeciwieństwie do DELETE zastosować WHERE. Możemy wyczyścić tylko całość tabeli. Tej operacji nie da się odwrócić w prosty sposób!Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Podstawy Oracle SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz