Inne publikacje

Artykuły o podstawowych zagadnieniach znajdują się w poszczególnych kursach. Tutaj wstawiam tylko różnej maści ciekawostki, sztuczki etc.


PL/SQL

Pauza w PL/SQL
Kompilacja natywna
Podtypy
Dynamiczny SQL
UTL_HTTP - czyli czytanie stron internetowych
Polskie znaki w UTL_HTTP
Proxy w pakiecie UTL_HTTP
Korzystanie z plików tekstowych przy użyciu pakietu UTL_FILE w PL/SQL
Regexp_count w Oracle 10g
Operacje masowe
Odtwarzanie funkcji/procedury a uprawnienia do niej
Słowniki przydatne w programowaniu w PL/SQL

Administracja Oracle

Odtworzenie backupu na innym serwerze
Odtworzenie pliku kontrolnego nie posiadając autobackupu
Zmiana DBID bazy
RMAN - Duplikacja bazy danych
RMAN - opcja CATALOG
Flashback w Oracle
Instalacja APEX z użyciem PL/SQL Gateway
Audyt - obserwacja poczynań użytkowników i odwołań do obiektów
Wycinanie sesji użytkowników
Tryb flashback
SGA
Konfiguracja parametrów SGA
Procesy użytkowników i serwera
Baza danych a instancja
Oracle+Apache+PHP
Przenoszenie tabeli do innego tablespace'a
Tworzenie tablespace'a
Monitorowanie blokad
Duplikacja pliku kontrolnego lub utrata jednego z istniejących
Stopień zapełnienia FRA
Maksymalna i aktualna ilość połączeń w Oracle
Sprawdzanie zajętości tablespace'ów


Tuning Oracle

Bufor keep
Tuning generowania statystyk
Indeksy wirtualne


Interdyscyplinarne

Klasy JAVA w Oracle
Tabele tymczasowe
Partycjonowanie tabel
Eksport i import danych
SQL Loader
External tables - czyli select po pliku csv
Zaglądamy w przeszłość czyli odzyskiwanie utraconych danych
Ustawienia startowe SQL*Plus
SQL*Plus komendy systemu operacyjnego
Tracing wykonania w programach PL/SQL
Tryb serializable
Nested Tables. Tabele zagnieżdżone
Typ Varray
 BFILE. Referencje do plików zewnętrznych w Oracle
Ładowanie pliku do kolumny typu LOB
LOBy tymczasowe
Kompresja i deduplikacja w Oracle Secure Files
Bufor Result Cache
VPD: Virtual Private Database
Sprawdzanie zajętości tablespace'ów