sobota, 20 listopada 2010

Kurs Oracle PL/SQL. Propagacja wyjątków


W przypadku bloków zagnieżdżonych, jeśli wystąpi błąd w najgłębiej osadzonym bloku, sprawdzana jest obsługa błędu w sekcji EXCEPTION danego bloku. Jeśli ten wyjątek będzie w nim obsługiwany, błąd nie zostanie przekazany do bloku wyższego poziomu i wyższe bloki będą zachowywać się tak, jakby ten wyjątek nie wystąpił. Jeśli jednak wyjątek nie będzie obsługiwany w bloku w którym wystąpił, zostanie przekazany blok wyżej celem sprawdzenia czy tam ten błąd jest obsługiwany. Będzie się tak działo do momentu kiedy obsługa danego błędu nie pojawi się w którymś z poziomów zagnieżdżenia.Ćwiczenia
1. Stwórz procedurę wyświetlającą na konsoli wynik dzielenia 2 wartości podanych jako jej parametry. Obsłuż błędy które mogą się pojawić w trakcie działania programu. Do obsługi błędów stwórz oddzielną procedurę z parametrem.
2. Do procedury stworzonej w ćwiczeniu nr. 1 dodaj własny wyjątek informujący użytkownika o równości dzielnika i dzielnej. Dodaj obsługę takiego wystąpienia.

Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Programowanie w PL/SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

8 komentarzy:

 1. 1.ZADANIE
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE dzielenie(a IN number, b IN number)
  IS
  wynik number;
  wynik2 number;
  BEGIN
  wynik = a/b;
  wynik2 = b/a;
  dbms_output.put_line(‘Wynikiem dzielenia a/b jest : ’||wynik);
  dbms_output.put_line(‘Wynikiem dzielwnie b/a jest: ’||wynik2);
  end;


  CREATE OR REPLACE PROCEDURE sprawdzam(a IN number, b IN number)
  IS
  BEGIN
  exception
  when VALUE_ERROR then
  dbms_output.put_line(‘Nie wolno dzielić wyrazów ani liter !!’);
  when ZERO_DIVIDE then
  dbms_output.put_line(‘Nie wolno dzielić przez „0” !!’);
  end;


  DECLARE
  a number;
  b number;
  BEGIN
  a = 20;
  b = 10;
  sprawdzam(a,b);
  dzielenie(a,b);
  end;

  2.ZADANIE
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE moj_wyjatek(a IN number, b IN number)
  IS
  wyjatek_moj exception;
  BEGIN
  If a=b then raise wyjatek_moj;
  end if;
  exception
  when wyjatek_moj then
  dbms_output.put_line(‘a nie może się równać b’);
  end;


  DECLARE
  a number;
  b number;
  BEGIN
  a = 20;
  b = 10;
  sprawdzam(a,b);
  moj_wyjatek(a,b);
  dzielenie(a,b);
  end;

  OdpowiedzUsuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy w zad.1 nie powinno być :

  create or replace procedure dzielenie(
  argument1 in number,
  argument2 in number)
  is
  wynik number;
  begin
  wynik:=argument1/argument2;
  dbms_output.put_line(wynik);
  end;

  create or replace procedure sprawdzam(a in number, b in number)
  is
  begin
  dzielenie(a,b);
  exception
  when ZERO_DIVIDE then
  dbms_output.put_line('Nie wolno dzielić przez 0!');
  when VALUE_ERROR then
  dbms_output.put_line('Nie wolno dzielić wyrazów ani liter !!');
  end;


  DECLARE
  a number;
  b number;
  BEGIN
  a:= 0;
  b:= 0;
  sprawdzam(a,b);
  dzielenie(a,b);
  end;

  male bledy, ale mi nie dzialalo poprawnie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a zad. 2

   create or replace procedure sprawdzam(a in number, b in number)
   is
   wyjatek_rownosc exception;
   begin
   if a=b then raise wyjatek_rownosc;
   end if;
   dzielenie(a,b);
   exception
   when wyjatek_rownosc then
   dbms_output.put_line('obydwie liczby rowne sobie!');
   when ZERO_DIVIDE then
   dbms_output.put_line('Nie wolno dzielić przez 0!');
   when VALUE_ERROR then
   dbms_output.put_line('Nie wolno dzielić wyrazów ani liter !!');
   end;

   DECLARE
   a number;
   b number;
   BEGIN
   a:= 0;
   b:= 0;
   sprawdzam(a,b);
   dzielenie(a,b);
   end;

   Usuń
  2. Jeżeli zadanie ma na celu sprawdzenie tego, co jest opisane powyżej na temat przekazywania wyjątków to proponuję takie rozwiązanie zadań (3 wersje sprawdzające) :

   create or replace procedure excptn(dzielna IN number, dzielnik IN number)
   is
   wynik number;
   jedynka exception;
   begin
   dbms_output.put_line('procerura 1');
   if dzielna=dzielnik then
   raise jedynka;
   end if;
   begin
   wynik:=dzielna/dzielnik;
   dbms_output.put_line('wynik:' || wynik);
   exception
   when zero_divide then
   dbms_output.put_line('Podzieliles przez zero');
   when Value_error then
   dbms_output.put_line('Zle wartosci przypisane');
   end;
   exception
   when jedynka then
   dbms_output.put_line('wartosc wynosi jeden! (zew)');
   end;   create or replace procedure excptn2(dzielna IN number, dzielnik IN number)
   is
   wynik number;
   jedynka exception;
   begin
   dbms_output.put_line('procerura 2');
   begin
   if dzielna=dzielnik then
   raise jedynka;
   end if;
   wynik:=dzielna/dzielnik;
   dbms_output.put_line('wynik:' || wynik);
   exception
   when zero_divide then
   dbms_output.put_line('Podzieliles przez zero');
   when Value_error then
   dbms_output.put_line('Zle wartosci przypisane');
   when jedynka then
   dbms_output.put_line('wartosc wynosi jeden! (wew)');
   end;
   exception
   when jedynka then
   dbms_output.put_line('wartosc wynosi jeden! (zew)');
   end;

   create or replace procedure excptn3(dzielna IN number, dzielnik IN number)
   is
   wynik number;
   jedynka exception;
   begin
   dbms_output.put_line('procerura 3');
   begin
   if dzielna=dzielnik then
   raise jedynka;
   end if;
   wynik:=dzielna/dzielnik;
   dbms_output.put_line('wynik:' || wynik);
   exception
   when zero_divide then
   dbms_output.put_line('Podzieliles przez zero');
   when Value_error then
   dbms_output.put_line('Zle wartosci przypisane');
   when OTHERS then
   dbms_output.put_line('The OTHERS are comming');
   end;
   exception
   when jedynka then
   dbms_output.put_line('wartosc wynosi jeden! (zew)');
   end;

   declare
   a number;
   b number;
   begin
   a:=2;
   b:=2;
   excptn(a,b);
   excptn2(a,b);
   excptn3(a,b);
   end;

   Usuń
 4. rozwiązanie:
  create or replace procedure dzielenie(
  a in number,
  b in number
  )

  is
  wynik number;
  wyjatek1 exception;
  wyjatek2 exception;

  begin
  if b=0 then
  raise wyjatek1;
  elsif a=b then
  raise wyjatek2;
  end if;

  wynik:=a/b;
  dbms_output.put_line('wynik dzielenia '||a||':'||b||' to '||wynik);
  exception
  when wyjatek1 then
  dbms_output.put_line('nie dziel przez zero');
  when wyjatek2 then
  dbms_output.put_line('wynik to jeden');
  when Value_erro then
  dbms_output.put_line('nie ');
  end;

  OdpowiedzUsuń
 5. /* Dzialajace prawidlowo zadanie zad1 */
  create or replace procedure dzielenie( Aa number,B number)
  is
  W number;
  begin
  sprawdzam(Aa,B);
  W := Aa/B;
  dbms_output.put_line('Wynik dzielenia to: ' || W);
  end;

  create or replace procedure sprawdzam(a in number, b in number)
  is
  w number;
  begin
  w:= a/b;
  exception
  when ZERO_DIVIDE then
  dbms_output.put_line('Nie wolno dzielic przez 0!');
  when VALUE_ERROR then
  dbms_output.put_line('Nie wolno dzielic wyrazów ani liter !!');
  end;

  exec dzielenie (20,0);

  /* Dzialajace prawidlowo zadanie zad1 */

  OdpowiedzUsuń
 6. /* Dzialajace prawidlowo zadanie zad2 */
  create or replace procedure dzielenie( Aa number,B number)
  is
  W number;
  wyjatek exception;
  begin
  if Aa = B then raise wyjatek;
  end if;
  sprawdzam(Aa,B);
  W := Aa/B;
  dbms_output.put_line('Wynik dzielenia to: ' || W);
  exception when wyjatek then
  dbms_output.put_line('A nie moze sie rownac B');
  end;

  exec dzielenie (20,0);

  /* Dzialajace prawidlowo zadanie zad2 */

  OdpowiedzUsuń