sobota, 11 grudnia 2010

Tabele i indeksy - bufory KEEP,RECYCLE,DEFAULT

Jak już wiesz z poprzedniego rozdziału bufor danych domyślnie zawiera tylko część DEFAULT. Obiekty w nim się zawierające zostały załadowane tam w momencie kiedy zaszła konieczność sięgnięcia do nich z plików na dysku twardym. Na podstawie algorytmu LRU najdawniej używane obiekty zostają z tego bufora wywalane jeśli bufor się przepełni. Możesz jednak chcieć mieć jakiś obiekt zawsze przechowywany w pamięci  bo mimo że sięgasz do niego rzadko, to jednak oczekujesz szybkiego dostępu do niego. Wpierw musisz ustawić sobie wielkość bufora keep :

alter system set db_keep_cache_size=10M;


Teraz możesz wybrane obiekty (tabele albo indeksy) zmienić tak by zawsze były one ładowane do bufora KEEP. Istniejącą tabelę możesz zmienić w ten sposób:

alter table tabela storage (buffer_pool keep);


Możesz również zdefiniować to od razu przy tworzeniu tabeli:
create table tabela2(
kolumna1 number,
kolumna2 varchar2(50)
)storage (buffer_pool keep);Brak komentarzy:

Prześlij komentarz