wtorek, 11 września 2012

Słowniki przydatne przy programowaniu w PL/SQL

user_source - Kod źródłowy programów których jesteśmy właścicielami.
user_arguments - Argumenty naszych procedur i funkcji
user_procedures - Lista naszych procedur, funkcji, wyzwalaczy
user_dependencies - zależności pomiędzy naszymi obiektami (w tym programami pl sql wzajemnie, oraz programami pl sql a innymi obiektami bazodanowymi).
user_plsql_object_settings - W tym słowniku znajdziemy informacje na temat sposobu kompilacji (natywna/interpretowana) naszych programów.

Jeśli w miejsce przedrostka user_ damy all_ to zamiast informacji na temat tylko naszych obiektów, dostaniemy informacje na temat wszystkich obiektów do których mamy dostęp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz