wtorek, 20 grudnia 2011

Klasy JAVA w Oracle

Pewnych rzeczy nie da się oprogramować w PL/SQL - dajmy na to drukowanie, lub sterowanie zewnętrznym urządzeniem. Wtedy z pomocą przychodzi nam język JAVA. Możemy oprogramować niezbedną funkcjonalność w Javie, załadować ją do bazy, nałożyć taką nakładkę na klasę javową tak by była widoczna jako funkcja PL/SQL i po robocie :) Metody takiej klasy wywołuje się tak jak zwyczajne funkcje napisane w PL/SQL.


Pierwszy krok to klasa w JAVIE:

public class Przyklad {
public static int dawajliczbe() {
return 1;
}
}


Nie musimy jej kompilować. Następnie poleceniem

loadjava -user nazwauzytkownika/jegohaslo sciezkadopliku

ładujemy klasę do bazy. Klasa zostanie załadowana do schematu użytkownika którego nazwę i hasło podaliśmy przy ładowaniu.
Następnie z poziomu tego samego użytkownika robimy sobie nakładkę na metodę w klasie javowej:


create or replace function javova return number
as language java name 'Przyklad.dawajliczbe() return int';


i wywołujemy jak każdą inną funkcję w Oracle :


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz