sobota, 11 grudnia 2010

Procesy użytkowników i procesy serwera

Kiedy użytkownik łączy się do bazy danych, powstaje proces użytkownika. Standardowo dla każdego procesu użytkownika uruchamiany jest proces serwera. Proces serwera obsługuje żądania użytkowników po stronie instancji, takie jak odczyt i zapis danych.  Sprawdza czy zapytania SQL generowane przez użytkownika są poprawne składniowo. Kontroluje również co się dzieje z sesją użytkownika - np. jeśli ten przerwie sesję, wszystkie jego transakcje (niezacommitowane) są automatycznie wycofywane.

W pewnym sensie proces serwera jest przedstawicielem użytkownika po stronie instancji. To taki służący któremu mówimy przynieś to czy tamto, a on sam się znajduje znalezieniem tego czego potrzebujemy, ewentualnie sprząta ze stołu niedopitą przez nas kawę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz