sobota, 11 grudnia 2010

Baza danych a instancja

Jako admin powinieneś rozróżniać pojęcia instancja bazy danych i baza danych. Te dwie rzeczy często są ze sobą mylone.

Baza danych to zbiór plików fizycznie znajdujących się na dysku. Użytkownik nie może się podłączyć do bazy danych bezpośrednio. W połączeniu musi pośredniczyć instancja bazy danych która jest pewnego rodzaju tłumaczem pomiędzy nami użytkownikami a samym zbiorem danych.

Instancja bazy danych to zasadniczo uruchomiony program serwera, wraz z pamięcią przydzieloną do niego i procesami związanymi (działającymi w tle).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz