poniedziałek, 10 września 2012

Bufor result cache : optymalizacja SQL i PL/SQL

Uwaga: funkcjonalność ta jest dostępna dopiero od Oracle 11g!!!

Moim zdaniem jedna z lepszych funkcjonalności dodanych w tej wersji. Jeśli często zadajemy zapytania które zwracają nam ten sam wynik, ponieważ dane na podstawie których ten wynik jest wyliczany rzadko ulegają zmianom, możemy przy użyciu bufora RESULT CACHE wykorzystać wcześniejszy wynik.
Działa to w taki sposób, że wynik zapytania jest zapisywany do bufora, a jeśli ponownie zażądamy wyniku tego samego zapytania, wynik zostanie pobrany z RESULT CACHE. Domyślnie jednak funkcjonalność ta nie jest wykorzystywana.  Aby ją wykorzystać, musimy posłużyć się hintem optymalizatora kosztowego, lub ustawić taką opcję  jako domyślną dla sesji/systemu.  Jeśli ulegną zmianie dane na podstawie których został wyliczony wynik znajdujący się w RESULT CACHE, wynik taki zostaje oznaczony jako nieaktualny i zostanie przy kolejnym wywołaniu przeliczony ponownie.

Zwykły explain plan bez użycia RESULT_CACHE:
Plan z wykorzystaniem hinta:
Korzystając z pakietu dbms_result_cache możemy sprawdzić użycie bufora. Musimy jednak włączyć output, ponieważ to na niego zostanie wyrzucony raport:Zamiast korzystać z hinta, możemy ustawić korzystanie z result seta jako domyślne dla systemu. Poniżej dwie opcje:Opcja z FORCE ustawi korzystanie z result seta jako domyślne. To oznacza że wynik każdego zapytanie wyląduje w RESULT_SET. Czy jest to dobre rozwiązanie? Myślę że każdy powinien rozważyć to dla swojego przypadku. Należy pamiętać że w buforze obowiązuje kolejka LRU. W przypadku dużej rotacji, może się okazać że wynik zapytania jest z bufora wypychany zanim zostanie ponownie użyty, natomiast przez RESULT_SET przelatują wyniki rzadko zadawanych zapytań, które zapychają nam bufor.
Opcja MANUAL przywróci stan domyślny tj. aby wynik zapytania wylądował w RESULT SETcie trzeba będzie użyć hinta.

Istnieje też możliwość ustawienia domyślnego korzystania z RESULT SETa  dla pojedynczej sesji:
WYNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W BUFORZE RESULT SET SĄ DOSTĘPNE POMIĘDZY SESJAMI (to akurat raczej dobra wiadomość :) ) !


RESULT SET możemy również wykorzystywać w PL SQL.Rozchodzi się o tą linijkę : "result_cache relies_on(employees)" . Taki dopisek sprawi , że wyniki pochodzące z wywołania tej funkcji będą cache'owane w RESULT SETcie. Wynik ten zostanie wykorzystany przy ponownym wywołaniu tej funckji dla takich samych wartości parametrów.


Przetestujmy więc działanie tego:
Wywołałem funkcję którą zdeklarowałem wcześniej tak by jej wyniki były domyślnie cachowanie w RESULT SETcie i sprawdzam bufor:


Elegancko się zbuforowało :) Smacznego :)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz