niedziela, 4 grudnia 2011

Struktura logiczna Oracle

Struktura logiczna


Tablespace

Baza danych podzielona jest na logiczne struktury zwane tablespace.Tworzy się je w np. celu izolacji danych dwóch systemów. Istnieja predefiniowane przestrzenie tablespace : System, sysaux,temp, undo, example. Z każdym tablespace związany jest przynajmniej jeden fizyczny plik.

Segment

Obiekty np. tabele czy indeksy, przechowywane są pod postacią segmentów. Każdy segment podzielony jest na extenty.

Extent

Są składowymi segmentów. Na extenty składają się bloki.

Bloki

Bloki są najmniejszym elementem logicznym w bazie danych Oracle. Ich wielkość musi być zawsze wielokrotnością wielkości bloku dysku twardego. Ich domyślna wielkość to 8KB.
Wielkość tą można ustawić podczas tworzenia bazy danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz