niedziela, 4 grudnia 2011

Struktura fizyczna Oracle

Struktura fizycznaNa bazę danych składa się kilka podstawowych elementów. Poza samymi plikami danych przechowującymi informacje gromadzone w bazie danych, mamy do czynienia jeszcze z takimi rodzajami plików jak:

Pliki kontrolne

Zawierają informacje o bazie danych jako takiej. Przechowują informacje o ostatnim SCN, o strukturze bazy. Są bardzo ważne, bez nich nie uruchomimy instancji.

Plik parametrów

Zawiera parametry niezbędne do pracy instancji -np. wielkość buforów w SGA. Czytany jest przy starcie instancji.

Pliki dziennika powtórzeń

Do nich zapisywane są informacje o zmianach w bazie danych, zanim jeszcze te zmiany zostaną uwzględnione w plikach danych. W sytuacji gdy nastąpi awaria i dane które występowały tylko pod postacią tzw. brudnych bloków w buforze db_cache mogą zostać odtworzone na podstawie tych plików.

Zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń

Są kopiami plików dziennika powtórzeń które nie są potrzebne do samego działania instancji, za to są wykorzystywane przy tworzeniu kopii zapasowych i odtwarzaniu bazy danych.

Pliki backupu

Pliki kopii zapasowych są plikami wykorzystywanymi do odtworzenia bazy danych po awarii.

Pliki trace i alert log

Alert log jest plikiem do którego pisane są informacje o ewentualnych problemach instancji lub ważnych wydarzeniach – takich jak wyłączenie czy włączenie bazy danych. Do trace file zapisywane są szczegóły błędów, a także informacje nie istotne dla samego działania instancji – takie jak wyniki śledzenia sesji pod kątem stosowanych planów wykonania zapytań.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz