poniedziałek, 15 grudnia 2014

Kurs administracji Oracle. Tryb Flashback

Tryb flashback umożliwia oglądanie danych w bazie, w takim stanie w jakim były w określonym punkcie w czasie. Stan danych będzie pochodził z przestrzeni UNDO, a to oznacza że dostęp do stanu z przeszłości będzie możliwy tylko wtedy,gdy oryginalne postaci danych nie zostaną nadpisane.

Aby wykorzystać tę funkcjonalność użytkownik musi mieć nadane przez administratora uprawnienia do pakietu dbms_flashback:

grant execute on dbms_flashback to hr;

Z poziomu użytkownika HR odpytuję tabelkę EMPLOYEES wybierając kilka wierszy.


Następnie dokonuję zmiany na tych wierszach i zatwierdzam ją.


Zarówno moja, jak i każda inna sesja będą widziały dane po zmianie:


Następnie komendą

execute dbms_flashback.enable_at_time(to_date('29-11-2015 12:00:00','dd-mm-yyyy
hh24:mi:ss'));

sprawiam, że widzę dane w stanie w jakim były dwie godziny przed zmianami.

I przeglądam dane:


Baza danych dla mojej sesji jest jednak tylko do odczytu. Pozostając w trybie flashback nie mam możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian na niej. Aby wyłączyć tryb flashback stosuję polecenie:

execute dbms_flashback.disable;Brak komentarzy:

Prześlij komentarz