czwartek, 14 listopada 2013

Operatory Exists i Not Exists

Operatory Exists i Not ExistsOperator Exists sprawdza czy kolejne elementy z jednego zbioru znajdują swój odpowiednik w drugim zbiorze. Istotny jest sam fakt zaistnienia odpowiednika po drugiej stronie, a nie ilość wystąpień.select * from departments d where exists(
select * from employees e where e.department_id=d.department_id

);

Powyższe zapytanie zwraca nam departamenty z tabeli departments w których pracuje jakikolwiek pracownik. W podzapytaniu występuje warunek where e.department_id=d.department_id , określający zasadę według której system poszukuje odpowiedników w podzbiorze. Brany jest każdy kolejny wiersz z tabeli departments , a następnie przeszukiwana tabela employees w poszukiwaniu wiersza który w polu department_id miałby taką samą wartość. Wystarczy znalezienie jednego odpowiednika i system przestaje skanować dane. Z tego wynika wydajnościowa przewaga operatora EXISTS nad operatorem IN , oraz NOT EXISTS nad operatorem NOT IN.

Możemy też wykonać operację odwrotną, tj. wyświetlić te departamenty, w których nikt nie pracuje tj. które nie znajdują swojego odpowiednika w drugim zbiorze:select * from departments d where not exists(
select * from employees e where e.department_id=d.department_id

);


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz