piątek, 1 listopada 2013

Klauzula WITH w SQL

Klauzula WITH
Klauzula WITH pozwala między inymi na nieco bardziej przejrzyste budowanie kodu. Pozwala podzapytaniu nadać nazwę i dzięki temu możemy później odwoływać się do niego poprzez tą nazwę, bez potrzeby wielokrotnego wstawiania tego samego kawałka kodu. Przykładowo taki kod:select last_name,department_name from employees
join (
select * from departments join locations
using(location_id) where city='Seattle'
)

using(department_id);Można zamienić na znacznie bardziej przejrzystą postać:
with departamenty_seattle as (
select * from departments join locations
using(location_id) where city='Seattle'
)
select last_name,department_name from employees

join departamenty_seattle using(department_id);
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz