wtorek, 27 sierpnia 2013

Wyłączanie ACL w Oracle 11g

Jak całkiem wyłączyć ACL w Oracle 11g? Metoda znaleziona w internetach, może się komuś też przyda:


begin
 begin
 dbms_network_acl_admin.drop_acl(
 acl => 'all-network-PUBLIC.xml'
 );
 exception
 when others then null;
 end;
 dbms_network_acl_admin.create_acl(
 acl => 'all-network-PUBLIC.xml',
 description => 'Network connects for all',
 principal => 'PUBLIC',
 is_grant => true,
 privilege => 'connect'
 );
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
 acl => 'all-network-PUBLIC.xml',
 principal => 'PUBLIC',
 is_grant => true,
 privilege => 'resolve'
 );
 dbms_network_acl_admin.assign_acl(
 acl => 'all-network-PUBLIC.xml',
 host => '*'
 );
 end;
 /
 commit;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz